Opleidingen op duikmedisch gebied

Opleidingen op duikmedisch gebied

De duikmedische opleidingen welke wij voor u/uw bedrijf kunnen verrichten zijn:

-          Medische aspecten van het duiken A
-          Diver First Aid
-          Kennis van behandelingstabellen
-          BHV cursus toegespitst op de duikindustrie

Deze opleidingen vinden veelal plaats op een locatie centraal in Nederland: door de jaren heen zijn deze cursussen in samenwerking met het Nationaal Duikcentrum gegeven te De Bilt, IJmuiden, Harskamp, Arnhem, Den Helder, Lippenhuizen. Regelmatig worden dergelijke cursussen ook Incompany gegeven bij duikbedrijven, of bij dierentuinen (aquaria).

De BHV cursussen worden gegeven op een 43-tal locaties in heel Nederland (zgn. open inschrijvingen), maar dit zijn in zijn algemeenheid geen specifiek op de duikindustrie toegesneden BHV cursussen. Ook BHV cursussen worden bij grotere bedrijven vaak Incompany georganiseerd, en dan kan voor een homogene groep ook specifiek op de bedrijfgerelateerde problematiek worden ingegaan. Ook dit wordt bij tientallen bedrijven in het land georganiseerd.

Kosten
Wij hanteren zeer concurrerende tarieven voor diverse BHV cursussen. Laat u informeren, en ook over de mogelijkheden om cursussen bij u op het bedrijf te laten uitvoeren.

Nadere informatie
U kunt nadere informatie inwinnen bij Medprevent (0513-466219) of bij de heren Sterk (06-20139106) of Hoitinga  (06-53408911). U kunt natuurlijk ook een mail sturen naar  dmas@medprevent.nl of w.sterk@planet.nl, of contact zoeken met het Nationaal Duikcentrum (NDC), tel. 015-2512020 (en vragen naar mevr. C. Bot).